W dniu 13 marca 2016r. Kapituła Fotoklubu RP w Warszawie przyjęła na członka nadzwyczajnego
z przynależnością do Regionu Radomskiego:
Iwonę Czubek
Witamy w naszym gronie i serdecznie gratulujemy.


Legitymację członka nadzwyczajnego Iwonie Czubek wręcza Prezes Regionu Radomskiego Sebastian Klochowicz

W dniu 15 lutego 2016r. Kapituła Fotoklubu RP w Warszawie przyjęła na członka nadzwyczajnego
z przynależnością do Regionu Radomskiego:
Aldonę Sumińską
Witamy w naszym gronie i serdecznie gratulujemy.

u u u u u u


Legitymację członka nadzwyczajnego Aldonie Sumińskiej wręcza Prezes Regionu Radomskiego Sebastian Klochowicz

u u u u u u

W dniu 1czerwca 2014r. Kapituła Fotoklubu RP w Warszawie przyjęła na członka rzeczywistego
i nadała tytuły artysty fotografa (fotografika) z przynależnością do Regionu Radomskiego:
Sebastiana Klochowicza, Marcina Michałowskiego, Iwonę Nabzdyk i Krzysztofa Zdanowicza,
a 2 czerwca 2014r. Zarząd FOTOKLUB RP w Warszawie z przynależnością do Regionu Radomskiego:
przyjął na członka nadzwyczajnego
Dorotę Wólczyńską.

Witamy w naszym gronie i serdecznie gratulujemy.

u u u u u u


W dniu 9 listopada Kapituła Fotoklubu RP w Warszawie przyjęła na członka rzeczywistego
i nadała tytuły artysty fotografa (fotografika) z przynależnością do Regionu Radomskiego:
Barbarze Małgorzacie Wilczyńskiej AFRP z Motycza

u u u u u u


W dniu 28 listopada Kapituła Fotoklubu RP w Warszawie przyjęła na członka nadzwyczajnego
z przynależnością do Regionu Radomskiego
Roberta Sumińskiego FRP z Radomia.

u u u u u u


Do Fotoklubu RP w Warszawie z przynależnością do Regionu Radomskiego dołączył
członek nadzwyczajny Marcin Michałowski FRP z Warszawy

u u u u u u

W dniu 15 maja Zarząd FOTOKLUB RP w Warszawie z przynależnością do Regionu Radomskiego:
przyjął na członka nadzwyczajnego
Michała Falkiewicza FRP


legitymację członkowską wręcza Barbara Polakowska Prezes Regionu Radomskiego

u u u u u u

W dniu 22.04.2013r. Kapituła Stowarzyszenia Twórców  FOTOKLUB Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
przyjęła na członka rzeczywistego i nadała tytuły artysty fotografa (fotografika)
z przynależnością do Regionu Radomskiego:
Cezary Kowalczuk AFRP
Akt nadania i legitymację wręcz Barbara Polakowska - Prezes Regionu Radomskiego.

u u u u u u

W dniu 15.12.2012r. Kapituła Stowarzyszenia Twórców  FOTOKLUB Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
przyjęła na członków rzeczywistych i nadała tytuły artysty fotografa (fotografika)
z przynależnością do Regionu Radomskiego:
Ewa Gołdzińska AFRP, Stanisław Gąsior AFRP, RTF


Prezes Regionu Radomskiego Fotoklubu RP Barbara Polakowska wręcza legitymację członka rzeczywistego
Stanisławowi Gąsiorowi AFRP

u u u u u u

W dniu 5 maja 2012r Kapituła Stowarzyszenia Twórców  FOTOKLUB Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
przyjęła na członków rzeczywistych i nadała tytuły artysty fotografa (fotografika)
z przynależnością do Regionu Radomskiego:
Krzysztof Kuzko AFRP, LTF - z Lublina, Szczepan Kurzeja AFRP - z Radomia,
Zygmunt Sobień AFRP, RTF  - z Radomia, Maciej Szwed AFRP - z Radomia,
a Zarząd FOTOKLUB RP w Warszawie
przyjął na członka nadzwyczajnego
Małgorzatę Budzisz FRP.

    
Aktu nadania i legitymacji Zygmuntowi Sobieniowi w Radomiu - wręczają:
 Barbara Polakowska - Prezes i Edward Kruk - Sekretarz Regionu Radomskiego
foto: Daniel Piwarski

          
 Aktu nadania i legitymacji Krzysztofowi Kuzko w Lublinie - wręcza
 Barbara Polakowska - Prezes Regionu Radomskiego
foto: Witold Nowakowski


W dniu 5 lipca 2012r. nastąpiło wręczenie Aktu nadania i legitymacji pozostałym nowym członkom od lewej:
Szczepan Kurzeja, Maciej Szwed,
Małgorzata Budzisz
Akty nadania wręczali od lewej: Barbara Polakowska Prezes Regionu, Edward Kruk Sekretarz Regionu 
i Franciszek Subocz Wiceprezes Regionu.
foto: Zygmunt Sobień

Nowoprzyjętym członkom gorące gratulacje składa - Zarząd Regionu Radomskiego
Lista członków Fotoklubu RP Region Radomski w przycisku
Galerie