Kontakt

FOTOKLUB
Rzeczypospolitej Polskiej
Stowarzyszenie Twórców
Region Radomski

Siedziba:
"ŁAŹNIA"  Radomski Klub Środowisk Twórczych i GALERIA
ul. Traugutta 31/33
26 - 600 RADOM

Adres dla korespondencji:
Edward Kruk
ul PCK 9/11 m 30
26 - 611 RADOM
e-mail: edwaga4@gmail.com